REHBER_SULTANGAZ_BASLIK_03.jpg
Dini Bilgiler, Dualar

Dini Bilgiler, Dualar

KUR-AN ve YASİN DUASİ
 
       Allah’ım Ya Rabbim Okumuş olduğumuz Kur-an’ı Kerim’i eksiğiyle noksanıyla dergahizzetinde 
kabul eyle Ya Rabbi.
    Okumuş Olduğumuz Kur’an-dan 
Hasıl Olan Sevabı Sevgili Peygamberimiz 
     Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V) mın ve Ashab’ı kıramın  Ruhlarına ikram eyledik, kabul eyle  YA RABBİ !   
    İlk peygamber Adem Aleyhisselamdan Son Peygamber 
Hz Muhammet Mustafa (S.A.V) ma kadar olan Bütün Peygamberlerinde Ruhlarına Okuduğumuz Kur’an-dan hasıl olan sevabı  Hediye ettik İkram eyle  YA RABBİ !
     Ondan hasıl olan sevabı, Ölmüş Analarımız, Babalarmız, 
Kardeşlerimiz, Amcalarımız, Dayılarımız, yakın Akrabalarımızın,
burada bulunan Cemaatin,
Bizi dinleyen herkesin ve
Bütün Ölülerinin Ruhlarına, Okuduğumuz bu Kur’an-dan hasıl olan  sevabı hediye ettik. 
İkram eyle  YA RABBİ !
      Bu Dünya’dan göçerek bize bir Fatiha okuyan yokmudur diye  
Garip Garip bekleyen Mevtaların’da Ruhlarına   Hediye ettik 
İkram eyle  YA RABBİ !
    Buraya uzaktan ve yakından gelen Cemaatın ve bizim Ana, Baba, 
Yakın Akraba ve Bütün Ölmüşlerimizin  Kabirlerini Okumuş olduğumuz 
Kur’an-ın Nuruyla  NUR, Makamlarıni CENNET eyle  YA RABBİ. !
      Sağlığımızı sıhhatımızı temin eyle, Kazancımızı Bol eyle, Dert verip 
Derman aratma  Gönlümüze Ferahlık, Dünyada Selamet, 
Ahirette Saadet Ihsan Eyle  YA RABBİ !
      Bilerek veya Bilmeyerek Üzerimizde bulunan Kul Hakları varsa, 
Üzerimizde bulunan bu kul Haklarını  verebilmemizi bizlere Nasip eyle,
Bizleri  Kul Hakkıyla  Huzuruna çıkarma YA RABBİ !
      Ey Allah’ım İmanımızı Kuvvetlendir.  Dinimizin Dünya’ya yayılması ve 
Dünya’ya Hakim olması için bizimde bunda katkımızın olmasını bizlere 
Nasip eyle YA RABBİ !
      Okuduğumuz Kur’an-dan hasıl olan sevaptan, Dertli İnsanların 
Dertlerinin Devası, Borçlu İnsanların Borçlarının Edası, 
Hasta İnsanların  her ne türlü Hastalıkları var ise 
Şifasinı Nasip eyle  YA RABBİ !
      Bizi İslamdan, Kur-an’dan, İman’dan, Irz’dan, Namus’tan, Haya’dan,  Takva’dan Dert verip  Derman aratmaktan, 
Affettirici Peygamberimiz 
Hz. Muhammet Mustafa  (S.A.V) mın  Şefaatinden Mahrum bırakma  
YA RABBİ.
        Dünya’da Peygamberimizin Kabrini  Ziyaret etmeyi , Ahirette 
Büyük Şefaatina Nail olmayı hepimize ve bütün Mümin kardeşlerimize 
Mukadder eyle  YA RABBİ.!
        Ey Allah’ım Evlatlarımızı Salih Amel işleyen kimselerden eyle.  
Anasına, Babasına İtaatkar olmalarını Nasip eyle.
       Onlara Zihin açıklığı ver. Ülkemize Milletimize, İnsanlığa 
Faydalı Evlatlar  olmasını  Nasıp eyle YA RABBİ
       Gözlerimiz perdelenip Sevdiğimiz şu güzel Dünya’mızi göremediğimiz zaman,
      Güneşin dürüldüğü, Sema’nın Catladığı, Yıldızların döküldüğü, 
Dağların yürütüldüğü,   Denizlerin Ateşlendiği,Cehennemin kızıştırıldığı, 
Cennetin yaklaştırıldığı, Kabirlerin deşildiği, Dunyadaki en değerli  
Mallarımızın birakıldığı ve Defterlerin açıldığı zaman. 
     O gün ki kimse kimse için bir şeye sahip olamaz. Emir o gün yalnız ALLAH’ındır.  
     Ey ALLAH’ım  O gün Sen bizlere Rahmetinle Merhamet ihsan eyle 
ya Rabbi.
        Ey Allah’ım .. Bize Dünyada ve Ahirette İyilik ver, Bizi Cehennem’in  
o korkunç Azabından koru. Zerre kadar  Şer veya Hayır olsun,
İğneden İpliğe, Yaştan Kuruya, Her şeyin Hesabınının Sorulduğu 
Büyük Mahkemede, yüksek huzuruna çıktığımız zaman,  
Sen bize, Anamıza, Babamıza, Yakin dost ve Akrabalarimiza; Ayrica Affına Muhtaç bütün Müslümanlara  
Merhamet ıhsan eyle YA RABBİ. !
 
     Güneş’in etrafını bütün sıcaklığı ile kasıp kavurduğu , 
Yerin üzerinden geçen olayları Haber verdiği, İyi amelden başka  
MALIN, MÜLKÜN, SOYUN, SOPUN hiç bir şeyin fayda vermediği 
Boynuzsuz Koyun’un, Boynuzlu Koyun’dan, Hak iddia ettiği, 
Ellerin, Ayakların Şahitlik yaptığı, 
       Herkesin Nefsi, yani Ulu Allah’ın Yüce Huzurunda ben  Nasıl Hesap 
vereceğim diye Feryat ettiği ve Kişinin Hesap vermek endişesiyle, 
    Kardeşinden, Çoluğundan, Çocuğundan, 
Anasından ve Babasından kaçtığı Büyük Mahkemede en büyük Affettiricimiz Hz. Muhammed’in 
Sancağının altında hepimizi 
Harşi Cem eyle YA RABBİ.!
 
       Ey ikram edenlerin en keremlisi ! İkramınla, İhsanınla, 
Günahlarımızı bize bağışla. Okuduğumuz Kur’an-ı 
Hayırlı İşlerde Önder. Ahlakı Hareketlerimizde Rehber, 
Kabirde Arkadaş, Kiyamette Yoldaş Sırat Köprüsü Üzerinde Nur, 
Cehennemine karşı Sur  Eyle 
Ya Rabbi..
       Ey bütün ihtiyaçları karşılayıp gideren ve  Ey bütün Dua’ları kabul buyuran !  
Merhametinle bizimde 
Dua’mızı kabul et, Ey Merhamet edenlerin en merhametlisi olan ALLAH’ım
       Ey  ALLAH’ım bize, Anamıza, Babamıza, Kardeşlerimize, 
Yakın dost ve Akrabalarımıza, bu okunan Kur’an-ı kerimi  dinleyen 
herkese,  
     Okunan Kur’an-ın hürmetine Günahlarımızın Silinmesini ve 
Sevap hanesine Sevap olarak yazılmasını,  
Niyaz ediyoruz.  Ikramınla, İhsanınla kabul eyle Ya Rabbi.
       Amellerin en hayırlısı (Buyrun) EŞHEDÜ EN LAA İLAHE İLLALLAH
VE EŞ HEDU ENNE MUHAMMEDEN  ABDUHU VE RESULUHU ( 3 kere)   
   ALLAH diyerek çene kapatmayı  hepimize Nasıp eyle YA RABBİ
      Okunan bu KUR’AN-İ Kerim Surelerini ve DUA’ mızı Amel defterleri 
kıyamete dek kapanmayacak 
Hayır sahiplerinin ve ilahi indinde
      Dua’ları Mutlak kabul olunan 
(Kabede,Minada, 
Arafatta,Muzdelifede) yapılan Dua’lar hürmetine, 
bizimde  DUA’mızı kabul eyle YA RABBİ.!
      
 SUBHANE RABBİKE RABBİL İZZETİ AMMA YEZHİFUUN ve
SELAMUN ALEL MURSELİN   
VEL HABDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN.                                                                                                EL FATİHA....